Ikkanshi Tadatsuna Gyuto Thick Blade 270mm INOX Blade Chef Knife
Ikkanshi Tadatsuna Gyuto Thick Blade 270mm INOX Blade Chef Knife
Ikkanshi Tadatsuna Gyuto Thick Blade 270mm INOX Blade Chef Knife
Ikkanshi Tadatsuna Gyuto Thick Blade 270mm INOX Blade Chef Knife

Ikkanshi Tadatsuna Gyuto Thick Blade 270mm INOX Blade Chef Knife

Regular price $520.00 Sale price $490.00 Save $30.00
/

Ikkanshi Tadatsuna Gyuto Thick Blade 270mm INOX Blade Chef Knife